เดินทางไปหา ท่านให้สมดังใจหวัง ของานได้ ง า น ขอ เ งิ น ได้เ งิ น

305

ช้างเอราวัณถือเป็นสิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะบูชา ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองปากน้ำ ในเนื้อที่ 12 ไร่ของบริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จำกัด ตำบลบางเมืองใหม่เป็น ง า น ปฏิมา ก ร ร ม ลอยตัว ความสูงเทียบเท่าตึก 17 ชั้นสูงจากฐานอาคารถึงหัวช้าง 42 เมตรตัวช้างทำด้วยโลหะทองแดงเคาะด้วยมือทั้งหมด

เป็นเ รื่ อ งเล่าต่อ กันมาว่า ให้ ห ว ย แม่นมาก แต่จะแม่นยังไงในเมื่อรูปปั้นช้าง ซึ่งใหญ่โตและน่าเกรงขามมาก และที่มาของเ รื่ อ งความแม่นคือ คน ง า น ก่อสร้างที่มาทำ ง า น ตอนสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นั้นถูก ห ว ย รางวัลที่ 1 นี่จึงเป็นที่มาของคว าม เ ชื่ อ ในหมู่คน ง า น และเล่าขานกันเป็นวงกว้างในย่านปากน้ำ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ และความคิดของ คุณเล็ก-วิริยะพันธ์ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัท ย า จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บ รั ก ษ า ศิลปวัตถุมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆและเพื่อสืบสานอนุรักษ์ ง า น ศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

นอกจากนี้ใช้เวลาในการสร้างนานหลายปีเพราะ เ ชื่ อ กันว่ามีอ า ถ ร ร พ์ สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จ มีเหตุอยู่เรื่อย

และตัวเจ้าของผู้สร้างและลูกชาย ก็เสี ย ชีວิตก่อนจะสร้างเสร็จ (เจ้าของเดียวกับเมืองโบราณ) แต่ด้วยจิตใตที่มุ่งมั่นของทีม ง า น จึงทำให้สามารถจัดทำ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ได้สำเร็จและสวยงามเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเพราะมีอะไรมากกว่าเ รื่ อ งขอ ห ว ย

ห้ามลบหลู่ดูหมินเป็นอันข า ดเพราะมีเ รื่ อ งเล่ามากมายรวมถึงการบนขอ ห ว ย แบบแปลก เคยมีคนมาขอเล่นแล้วไม่แก้บน ก็จะมีจะมีเรื่องเล่าถึงอ า ถ ร ร พ์ ต่างๆ (ในที่นี้เราขอไม่พูดถึง)

บางคนมี ด ว ง ได้เลขจาก ข้างสามเศียร ถูกกันบ่อย ก็มี ซึ่งเหล่าแม่ค้าย่านนั้นบอกว่ามากันเยอะก่อนวัน ห ว ย ออก บางคนมาแต่เช้าวัน ห ว ย ออกก็มี

ส่วนของไหว้นั้นก็ตามศรัทธา มีพ่อค้าแม่ค้าจัดของ ข า ย สำหรับการไหว้ไว้อยู่ แต่ภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เขามีการจัดเตรียมไว้โดยรวมกับ ร า ค า ค่าบัตรเข้าชม จะมีดอกไม้ธูปเทียนจัดให้ครบ และก่อนที่จะเข้าไปด้านในแนะนำให้ไหว้ก่อนที่จะเข้าชม

ซึ่งจะมีบริเวณจัดไว้ให้รวมถึงการนำของถวายต่าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้าว และผลไม้ต่าง และจะมีข้อห้ามคือ ห้ามขอและห้าม บ น บ า น สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอย่างที่กล่าวมาที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะมาล้อเล่นหรือขอพล่อย

เพราะมีเ รื่ อ งเล่ากันมากมาย แม้แต่ย ามยังบอกว่า บางทีมีคนมาแก้เสื้อตอนดึก แก้บนก็มี ส่วนใหญ่จะขอ โ ช ค ล า ภ และ บ น บ า น ในสิ่งที่หาได้ จะขอมากขอน้อยอันนี้ได้ไม่ได้สุดแล้วแต่วาสนาจริง แต่แม่ค้าและคนย่านนั้นบอกว่า มีคนมาแก้บนทุก ง ว ด บางช่วงมีทุกวันด้วยซ้ำ เพราะมีคนมาขอพรกันเยอะ

ชั้นใต้ดินที่เรียกว่า “ชั้นบาดาล”เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุจำนวนมาก

ภายในอาคารจะแบ่งเป็น 5 ชั้น ได้แก่…

ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการ

ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถง มีบันไดเงินบันไดทองประดับลวดลายปูนปั้นทองทอดขึ้นไปสู่ชั้น 3

ชั้นที่ 3 เป็นห้องพักบันได บนเพดานตกแต่งด้วยสเตนกลาส ทำเป็นแผนที่โลก

ชั้นที่ 4 เป็นห้องพักรอก่อนที่จะขึ้นสู่ชั้นบนสุด

ชั้นที่ 5 อันเป็นส่วนของท้องช้าง ซึ่งมีความสำคัญที่สุด จะจัดแสดงวัตถุโบราณ

ทั้งนี้ หากใครยังไม่เคยไปที่นี่ ขอให้ไปด้วยตัวเองดูสักครั้ง ไปชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และขอพร รับรองว่าคุ้มค่ากับการเดินทางจริง บรรย ากาศทั้งหมดโดยรอบ และในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สวยงามมาก

ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (Erawan Museum) ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทขาเข้าจังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.OO – 17.OO น.ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ โดยไม่เข้าชมภายในตัวพิพิธภัณฑ์(ชมภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์) ผู้ใหญ่ 15O บาท, เด็ก (อายุ 6-15 ปี) 5Oบาท และถ้าจะสักการะภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ต้องเสียค่าบัตรบำรุง 5Oบาท (พร้อมดอกไม้ ธูป เทียน) สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบเปิดสักการะตั้งแต่เวลา 08.OO – 18.OO น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. O2371 3135-6

ขอบคุณที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Facebook Comments
Loading...