‘สิ่งดีดีที่ลุงทำ’ พระองค์ทรงมองเห็นแล้ว ทรงรับเป็นข้าราชบริพารส่วนพระองค์

184

สิ่งดีดีที่ลุงทำ พระองค์ทรงมองเห็นแล้ว

‘สิ่งดีดีลุงทำ’ พระองค์ทรงมองเห็นแล้ว ‘ในหลวง’ ทรงรับชายจิตอาสาวัย 74 ปี เป็นข้าราชบริพารส่วนพระองค์


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยแท้ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้


พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยแก่ นายประภาส เรื่องจันทร์ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง


ที่บ้านของนายประภาส เรืองจันทร์ และมอบกระเช้าพรีเมี่ยมอุ่นไอรัก ให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนายประภาส เรืองจันทร์ จำนวน 5 ราย


โดยนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมพิธี


โดย พล.ต.กัลย์สรรค์ ได้อัญเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมเชยนายประภาส เรืองจันทร์ ว่า


นายประภาส เรืองจันทร์ ‘ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี’ และมีจิตอาสามานานหลายสิปปี อีกทั้งเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


และดำรงชีวิตด้วยความดีงามเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมในชุมชน ควรได้รับการ ‘ยกย่องชมเชย’ ให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป


ด้าน นายประภาส เรืองจันทร์ กล่าวว่า ตนเองดำรงชีวิตมาจนอายุ 74 ปี ด้วยจิตอาสาที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ปฏิญาณตนว่าจะทำเพื่อชุมชนและช่วยเหลือผู้อื่น


จนวันนี้ได้รับพระราชทานสิ่งของและพระราชกระแสชมเชยจาก ‘ในหลวง’ ก็รู้สึกตื้นตันและปิติเป็นอย่างมาก ซึ่งตนก็ขอปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเพื่อดูแลชุมชนเป็นจิตอาสาตลอดไป


นอกจากจะมีพระราชกระแสทรงชมเชย และพระราชทานสิ่งของแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงให้นายประภาสสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวัง


ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยอยู่ในความดูแลของ ‘สถานที่ตำรวจภูธรปากจั่น’ และ ได้ให้เจ้าหน้าที่นำตัวนายประภาส ไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดต่อไปด้วย


ซึ่งในบริเวณพิธีได้มีหน่วยแพทย์พระราชทานและโรงครัวพระราชทานมาเปฺดบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย


ทั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการทำดี


เพื่อ ‘ประโยชน์ส่วนรวม’ ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทุกคน ที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวม

ทีมา.dharma99.com

Facebook Comments
Loading...