‘ผู้ปิดnองหลังพระ’ คุณตาคุณยาย บริจาคเงินและที่ดิน เพื่อสร้างโรงwยาบาล

160

ตามรอยพ่อหลวง ผู้ปิดทองหลังพระ คุณตาคุณยาย บริจาคเงินและที่ดิน ๒๐๐ ล้านเพื่อสร้างโรงพยาบาล

ในครั้งนี้ ขอเล่าถึงเรื่องราวสองคุณตาคุณยาย ผู้จิตใจดี ขอผิดทองหลังพระ บริจาคเงินรวมไปถึงที่ดิน ดินนับ ๑๐๐ ล้านบาท ร่วมสร้างโรงwยาบาลปากเกร็ดแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ ตำบล คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


คุณตาสวิง และคุณยายชม้อย ทองคำ สองสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตสมถะ อาศัยอยู่แค่บ้านไม้หลังเล็กเล็ก ภายในจะเห็นว่าติดพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไว้ในบ้าน เพื่อเตือนใจถึงความพอเพียง ให้ทั้งคู่ยึดมั่นในพระราชดำริ และพระราชดำรัส แต่ท่านทั้งสองกลับทำเรื่องประดุจปิดทองหลังพระ


ทั้งนี้ คุณตาคุณยายคู่นี้ ยังคงใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่าย เพราะไม่มีลูกหลาน จึงปลูกผักผลไม้ไว้กินเอง ส่วนที่เหลือก็นำไปขายราคาถูกเพื่อช่วยคนจน โรงพยาบาลปากเกร็ดนำชื่อ ชม้อย สวิง ทองคำ เป็นชื่อของห้องประชุมใหญ่เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของตาสวิงและยายชม้อยอีกด้วย


ถวายเงินแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖ แสนบาท ถวายเงินและที่ดินมูลค่ากว่า ๒๐๐ ล้าน เพื่อสร้างโรงพยาบาลปากเกร็ด


โดยเสด็จพระราชกุศล บริจาคเงินสมทบสร้างอาคาร ๓ ล้านบาท บริจาคเงินให้โรงพยาบาลปากเกร็ด ตั้งกองทุนเพื่อ เก็บผลประโยชน์ ๕ ล้านบาท


คุณยายชม้อย ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาล และมอบเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และช่วยสร้างห้องพิเศษ การที่บริจาคนั้นตนไม่ได้อยากให้ใครรู้ ไม่อยากเปิดเผยตัว อยากทำเงียบเงียบ เป็นการปิดทองหลังพระ


ขณะที่ นายแพทย์อนุกูล เอกกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากเกร็ด เผยว่า หลังจากที่ได้รับน้ำใจจากคุณตาคุณยาย และผู้ใจบุญทั้งหลายที่ช่วยนั้นตนสำนึกในบุญคุณเหล่านี้


และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพื่อเป็นการตอบแทน


ทีมา.ohozap.com

Facebook Comments
Loading...